Uprawnienia

Obecnie działalność prowadzimy na podstawie Certyfikatu Księgowego Nr 8700/2005 z dnia 10-01-2005 r. wydanego przez Ministra Finansów RP, uprawniającego do usługowego prowadzenia Ksiąg Rachunkowych. Nasze usługi są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej na podstawie polisy zawartej z PZU S.A.