Nasza oferta

USŁUGI KSIĘGOWE:

 • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego wraz z opracowaniem planu amortyzacji
 • sporządzanie oraz przekazywanie obowiązkowych, miesięcznych deklaracji i sprawozdań do Urzędów Skarbowych, ZUS i NBP – w formie papierowej lub elektronicznie
 • przygotowanie przelewów z opłatami do Urzędów skarbowych i ZUS
 • sporządzanie sprawozdania rocznego wraz z rozliczeniem rocznym podatnika
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • kontroli stanu rozrachunków z kontrahentami wraz ze sporządzaniem potwierdzeń sald (jedynie w przypadku ewidencjonowania operacji bankowych)

USŁUGI KADRO-PŁACOWE:

 • sporządzanie szczegółowych list płac
 • sporządzanie umów o pracę, dokumentów związanych z zatrudnieniem i rozwiązaniem umowy wraz ze Świadectwem Pracy
 • przygotowanie przelewów do U.S. i ZUS związanych z zatrudnieniem pracowników etatowych i osób zatrudnionych na umowy cywilno- prawne
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT 4R z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych
 • przygotowywanie rocznych informacji PIT 11 pracowników wraz z kartotekami o dochodach rocznych
 • prowadzenie kart zasiłkowych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, itp.
 • sporządzanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS i wysyłanie ich drogą elektroniczną
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • pomoc w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej znajdującej się w teczkach osobowych pracowników, z uwzględnieniem przepisów BHP

Ponadto służymy pomocą w różnych sprawach związanych z obsługą księgowo-kadrową jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia przez Państwa działalności.