Cennik

Wynagrodzenie za kompleksową obsługę księgową ustalane jest indywidualnie, w drodze negocjacji z klientem. W dużej mierze zależy ono od rodzaju prowadzonej księgowości oraz działalności, ilości dokumentów, liczby wspólników oraz ilości zatrudnionych pracowników. Orientacyjne opłaty za niektóre usługi księgowe i kadrowe przedstawione są poniżej. Na podstawie dostarczonych do nas informacji możemy określić orientacyjną cenę naszej usługi.

W zależności od preferencji klienta, istnieje możliwość ustalenia stałej, miesięcznej kwoty wynagrodzenia za nasze usługi.

USŁUGI KSIĘGOWE
Rodzaj usługi Cena (zł) *
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego bez rejestru VAT do 10 wpisów w ewidencji od 100
Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego z rejestrem VAT do 10 wpisów w ewidencji od 150
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bez rejestru VAT do 10 wpisów od 200
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z rejestrem VAT do 10 wpisów od 250
Prowadzenie KPiR i Ewidencji Ryczałtowej - dodatek przy rozliczaniu exportu, importu, WDT, WNT do 5 dokumentów 50
Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych od 600
Każdy następny wpis ponad limit 10 wpisów (nie dotyczy ksiąg handlowych) 4
Wysyłanie dodatkowych plików jpk (innych niż jpk_vat) (nie dotyczy ksiąg handlowych) 40
Korekta deklaracji jpk_vat7 z winy podatnika 50
Korekta KPiR lub Ewidencji Ryczałtowej z winy podatnika 50 / za 1 miesiąc
POZOSTAŁE USŁUGI KSIĘGOWE
Rodzaj usługi Cena (zł) *
Sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług VAT w cenie usług
Prowadzenie ewidencji majątku trwałego wraz z opracowaniem planu amortyzacji w cenie usług
Sporządzanie oraz przekazywanie obowiązkowych, miesięcznych deklaracji i sprawozdań do Urzędów Skarbowych w cenie usług
Przygotowanie przelewów z opłatami do Urzędów Skarbowych w cenie usług
Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, importy, eksportu oraz prowadzenie walutowych rachunków kasowo-bankowych do negocjacji
Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i NBP 100
Sporządzanie sprawozdania rocznego wraz z rozliczeniem rocznym podatnika jedno miesięczne wynagrodzenie
Pozostałe usługi księgowe nie wymienione w cenniku do uzgodnienia
USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
Rodzaj usługi Cena (zł) *
Tylko obsługa płacowa dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę:
 • sporządzanie szczegółowych list płac
25 / osoba
Dokumenty kardowe dla pracownika, przy wyborze tylko Obsługi płacowej":
 • sporządzanie Świadectwa pracy
 • wystawianie Zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach na życzenie pracownika
 • sporządzanie Zaświaczeń o zatrudnieniu / wynagrodzeniu
25 / dokument
Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym:
 • sporządzanie umów o pracę i Świadectwa Pracy
 • sporządzanie szczegółowych list płac
 • prowadzenie kart zasiłkowych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, itp.
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach na życzenie pracownika
 • pomoc w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej znajdującej się w teczkach osobowych pracowników
50 / osoba
Obsługa płacowa dla pracowników zatrudnionych na umowę cywilno-prawne, w tym:
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych wg zaleceń Zleceniodawcy
 • Sporządzanie Rachunków za wykonane zlecenia / dzieła w imieniu Zleceniobiorcy
25
Zarejestrowanie / wyrejestrowanie pracownika do / z ZUS i wysyłanie dokumenuw drogą elektroniczną 20
Sporządzania Zaświadczeń płatnika składek (Z-3, Z-3a, Z-3b) do ZUS w związku z chorobą pracownika / właściciela 20
Sporządzanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS i wysyłanie ich drogą elektroniczną w cenie usług
Przygotowanie przelewów do ZUS w cenie usług
Sporządzanie rocznych deklaracji PIT 4R z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych w cenie usług
Przygotowywanie rocznej informacji PIT11 pracownika wraz z kartotekami o dochodach rocznych (plus ewentualny koszt opłaty pocztowej w przypadku wysyłki przez Kancelarię PIT-u na adres pracownika) 20 / osoba
Sporządzanie miesięcznych deklaracji PFRON 100
Sporządzanie miesięcznych deklaracji o refundacji składek właściciela na ubezpieczenia społeczne z PFRON 60 zł / osoba
Sporządzanie miesięcznych deklaracji o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON 120 zł / osoba
Korekta List płac / Deklaracji ZUS z winy podatnika 50 / za 1 miesiąc
Wynagrodzenie wzrasta o 50% w przypadku dostarczenia dokumentów po 15-tym dniu miesiąca następnego

* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego